دسترسی سریع

اخبار استان

نظارت مستمر اداره کل استاندارد استان اصفهان بر تجهیزات تولید نان

به گزارش روابط عمومی از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه توسط اداره کل استاندارد استان اصفهان به 9 واحد تولید همزن خمیر، یک واحد تولید فر پخت نان و 2 واحد تولید پهن کن خمیر تذکر و اخطار جهت اقدام برای دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد داده شده است.
همچنین در این مدت پروانه کاربرد علامت استاندارد 2 مورد فر پخت نان و یک مورد تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم صادر شده است و 4 مورد پرونده فر قنادی، فر نانوایی و تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم در دست اقدام جهت طرح در کمیته مربوطه و صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد می باشد.
لازم به ذکر است فرهای پخت نان و شیرینی با حرارت شعله غیر مستقیم و ماشین آلات وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم مشمول استاندارد اجباری می باشد و شهروندان محترم می توانند در صورت برخورد با استفاده از تجهیزات  نانوایی غیر استاندارد مراتب را با شماره 1517 به اداره کل استاندارد استان اصفهان گزارش نمایند.