دسترسی سریع

اخبار استان

آشنایی با نحوه نگارش تدوين استانداردهاي ملي  

 برگزاری دوره آموزشی"آشنایی با نحوه نگارش تدوين استانداردهاي ملي  در روز يكشنبه مورخ 1401/2/25 ساعت 8:30 الی 14:30  بصورت مجازی و آنلاين