دسترسی سریع

اخبار استان

اجرای طرح عیدانه در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی: هیئت ارزیاب سازمان ملی استاندارد ایران جهت نظارت بر اجرای طرح عیدانه میهمان استان اصفهان بودند.

مدیرکل دفتر نظارت بر استانداردهای معیار مصرف انرژی، محیط زیست و معاون تائید صلاحیت آزمایشگاههای مرکز ملی تائید صلاحیت ایران در بازدید از نحوه اجرای طرح عیدانه در استان اصفهان را بررسی نمودند.

درابتدای این بازدید محمود فرمانی به ارائه گزارش عملکرد این اداره کل در رابطه با بازدیدهای انجام شده از هتلها، هتل آپارتمانها و رستورانها و مراکز فروش مواد غذایی پرداخت و افزود: کارشناسان اداره کل استاندارد استان اصفهان از ابتدای اسفندماه تاکنون از 39 هتل، 9 هتل آپارتمان و 88 مرکز فروش مواد غذایی و 73 رستوران بازرسی بعمل آوردند که گزارش مبسوطی در این زمینه تهیه و در اختیار سازمان ملی استاندارد ایران قرارا داده خواهد شد.

دبیر شورای استاندارد استان با اشاره به ضرورت پاسخگویی به ارباب رجوع تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده در ایام تعطیلات عید نوروز نیز این اداره کل پاسخگوی ارباب رجوع مردمی بود .

در پایان قزلباش، مدیرکل دفتر نظارت بر استانداردهای معیارمصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران از اجرای مطلوب طرح عیدانه در استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: گزارش ها و مستندات نظارتی تهیه شده در استان نشان از تعهد و دقت گروه های بازرسی دارد و بطور ویژه از تلاشهای این عزیزان  تشکر و قدر دانی می نمایم.