دسترسی سریع

اخبار استان

ایمن سازی آسانسورهای اماکن عمومی اصفهان مورد تاکید شورای استاندارد

مدیر کل استاندارد استان اصفهان  گفت: با توجه به اینکه آسانسور از سال 86 مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری قرار گرفته است لذا در شورای استاندارد استان مقرر گردید از 150 آسانسور نصب شده در اماکن عمومی از قبیل  ادارت ، بیمارستانها ، هتل ها  و مراکز خدماتی  استان اصفهان توسط شرکتهای بازرسی تائید صلاحیت شده استاندارد بازرسی بعمل آید . محمود فرمانی تصریح کرد:به منظور اجرای این طرح و انجام بازرسی آسانسورهای منصوبه توسط شرکتهای بازرسی تائید صلاحیت شده  استاندارد ضرورت دارد که مدیران دستگاه‌های اجرایی  ، نسبت به انجام هماهنگی لازم با یکی از شرکت‌های دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از سازمان صمت استان  اقدام نمایند. به همین منظور مقرر گردید جلسه‌ای با محوریت اداره کل بحران استانداری و با حضور اداره کل استاندارد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، درخصوص چگونگی اجرای طرح بازرسی آسانسورهای منصوبه در اماکن عمومی و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شود.