دسترسی سریع

برگزاری شورای استاندارد استان با حضور استاندار اصفهان

<div style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">شورای استاندارد استان اصفهان با حضور دکتر مرتضوی، استاندار اصفهان و رییس شورا در محل سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد.<br /> در ابتدای این جلسه محمود فرمانی، مدیر کل استاندارد استان اصفهان و دبیر شورا اظهار داشت: با عنایت به رویکرد نوین استانداردسازی و تغییر نگاه حاکمیت در حوزه استاندارد و گسترش دامنه نفوذ و فعالیت استاندارد همگام با افزایش سطح تولید، خدمات،کیفیت، معیارهای انرژی و ایمنی ، قانون تقویت و توسعه استاندارد در سال 96 تصویب شد  که  یکی از ارکان اصلی سازمان ملی استاندارد را شورای عالی استاندارد تعیین نموده و شورای استاندارد در استانها نیز متناظر با آن تشکیل می شود . <br /> وی با اشاره به اهمیت جایگاه شورای استاندارد استان افزود: با توجه به اینکه ذات استاندارد ارتباط مستقیم با سلامت و ایمنی مردم دارد  بنابراین  این شورا میتواند با  تصمیم گیری و هماهنگی های مناسب بین دستگاه های اجرایی استان باعث افزایش رشد نرخ سلامت و ایمنی شهروندان شود .<br /> در این جلسه پیرامون بررسی جایگاه شورای استاندارد استان ، بررسی عملکرد اداره کل استاندارد در سال جاری، طرح‌های انجام‌شده در راستای ماده 17 قانون سازمان ملی استاندارد و پیشنهادات دبیرخانه برای انجام طرح‌های سلامت‌محور در سال آتی بحث و تبادل نظر شد.</span></div>