دسترسی سریع

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم استاندارد ویژه بازرسین میادین وفروشگاههای شهرداری اصفهان

در راستای اجرای سیاستهای ترویجی و با هدف آشنایی اقشار مختلف با موضوع استاندارد و کیفیت ، دوره آموزشی آشنایی بامفاهیم استاندارد برگزار گردید.
در این جلسه آموزشی که با حضور معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد استان اصفهان ، مدیران و بازرسین سازمان میادین شهردای اصفهان برگزار گردید، ابتدا  فراگیران با مفاهیم استاندارد سازی، علائم استاندارد و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آشنا شدند .
مجتبی مستاجران در این دوره اظهار داشت : سعی داریم با برگزاری دوره های آموزشی حساسیت  مردم را نسبت به تقاضای کالا و خدمات با کیفیت و استاندارد بالا ببریم .
وی تصریح کرد:مردم میتوانند با ارسال کد ده رقمی درج شده در زیر علامت استاندارد به سامانه پیامکی 10001517 از صحت و اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد کالا اطمینان حاصل نمایند.    
در پایان دوره برای فراگیرانی که در آزمون قبول شده اند گواهینامه آموزشی صادر گردید.
گفتنی است از ابتدای سال جاری تاکنون 5 دوره آموزشی با هدف ترویج فرهنگ استاندارد برای اقشار مختلف برگزار گردیده است.