دسترسی سریع

جلسه مشترک بامدیران شرکت های بازرسی وآزمایشگاههای همکار اداره کل استاندارد استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی:
رضا دولتشاهی در حاشیه برگزاری نشست صمیمانه با مدیران عامل شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت:
 قانون‌گذار به خوبی با کاهش وظایف تصدی‌گری دولت و واگذاری برخی از کارها به بخش خصوصی موجب ایجاد اشتغال و تسهیل در روند ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع شده است.
 معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان اصفهان اظهار داشت :
این اداره‌کل برخی از وظایف خود  ازقبیل نمونه برداری را به شرکتهای بازرسی تائید صلاحیت شده واگذار نموده تابتواند علاوه بر نظارت کارشناسان خود از ظرفیت بخش خصوصی  برای کنترل بهتر کیفیت محصولات واحدهای تولیدی استان  استفاده نماید.
 رضا دولتشاهی  در ادامه تصریح کرد:
 استفاده درست از ظرفیت بخش خصوصی باعث شده تا کمبود امکانات و نیروی انسانی بخش دولتی تا حدودی جبران شود.
وی از آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده به عنوان بازوهای نظارتی اداره کل استاندارد استان نام برد و افزود: کارکنان آزمایشگاه ها باید خود را امانت دار حفظ سلامت و حقوق شهروندی مردم بدانند و با دقت کافی وظایف خود را انجام دهند.
 معاون  ارزیابی انطباق استاندارد استان اصفهان افزود: هم اکنون 6 شرکت بازرسی و  ۲۰۰ آزمایشگاه همکار در زمینه های صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، خودرو ،پوشاک، نساجی، مکانیک و فلز شناسی در استان اصفهان فعالیت دارند.
در پایان جهت ایجاد هماهنگی بیشتر، روش اجرایی نظارت بر آزمایشگاههای همکار وشرکت های بازرسی مورد بازخوانی قرار گرفت و سپس مدیران شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار در خصوص مسائل و مشکلات خود با مسئولین اداره کل استاندارد استان اصفهان بحث و تبادل نظر کردند.