دسترسی سریع

اخبار استان

کارگاه آموزشی آشنایی با انگ‌گذاری و عیارسنجی مصنوعات طلا مطابق استاندارد ملی 8106 و قوانین و مقررات مرتبط

 برگزاری کارگاه آموزشی"آشنایی با انگ‌گذاری و عیارسنجی مصنوعات طلا مطابق استاندارد ملی 8106 و قوانین و مقررات مرتبط در روز چهارشنبه مورخ 1400/6/3 ساعت 8:30 الی 14:30  بصورت مجازی