دسترسی سریع

اخبار استان

پاسخگویی به ارباب رجوع اولویت اول اداره کل استاندارد استان اصفهان

محمود فرمانی در حاشیه تقدیر از کارکنان واحد حقوقی اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت یکی از شاخص‌های مهم دردستگاه‌های اجرایی ،پاسخگویی  دقیق و سریع به مردم می باشد و سامانه رسیدگی به شکایت  در سازمان یکی از ابزارهای ثبت شکایتها نظرات و انتقادات شهروندان میباشد.

 مدیرکل استاندارد استان اصفهان تصریح کرد: در سال گذشته  از تعداد ۱۵۰ مورد شکایتی که از طریق سامانه سامد، اتوماسیون اداری و یابه صورت حضوری درواحد حقوقی این اداره کل  ثبت گردیده ؛تعداد ۸۳ مورد جلب رضایت شده  و ۲۵ پرونده نیز  پس از بررسی‌های کارشناسی  به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

دبیر شورای استاندارد استان اظهار داشت 34 مورد از شکایت‌ها به علت عدم ارائه مستندات قانونی ایا اظهارات نادرست وارد نبوده و تعداد ۸ مورد شکایت نیز همچنان در حال پیگیری می باشد وی در پایان ضمن تاکید بر رسیدگی به موقع به شکایات مردمی توسط واحد حقوقی این اداره کل ،افزود: شماره تماس ۱۵۱۷ پل ارتباط مستقیم با این اداره کل بوده و آماده دریافت نظرات انتقادات و پیشنهادات مردم می باشد.