دسترسی سریع

برگزاری کمسیون ماده 42 و جریمه نقدی برای تولیدکنندگان غیر استاندارد

به گزارش روابط عمومی:
کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارد استان اصفهان برگزار شد.
در این جلسه که  با حضور مدیر کل استاندارد استان معاون دادستان اصفهان ، نمایندگان اتاق اصناف اتاق بازرگانی صنایع و معادن ،خانه صنعت و معدن تجارت برگزار گردید،  در خصوص رسیدگی حقوقی به 10 پرونده تصمیم گیری لازم انجام شد.
مدیر کل استاندارد استان تصریح کرد:
دراین  کمسیون پرونده سه واحد تولیدکننده محصولات غذایی، یک واحد تولید کننده سیم و کابل و 6 واخحد تولیدی مصنوع طلا مطرح  و مدارک و مستندات تخلف آنها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که در پایان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1-دو واحد لبنی و یک واحدتولیدی مصنوع طلا  بعلت عدم رعایت استاندارد های مربوطه ضمن جریمه نقدی طبق ماده 40 پرونده  آنها به مراجع قضایی ارجاع گردید.
2- برای دو واحد تولید کننده طلا اخطار حقوقی صادر و برای مابقی مقررشد بررسیهای بیشتر انجام شود
3-برای سه واحد تولیدی طلا و یک واحد تولیدی سیم وکابل مقرر شد بررسی های تکمیلی انجام و در جلسه بعدی تصمیم گیری لازم انجام شود