دسترسی سریع

مصاحبه استخدامی هشتمین آزمون مشترک فراگیردستگاههای اجرایی

به گزارش روابط عمومی: مصاحبه استخدامی هشتمین آزمون مشترک فراگیردستگاههای اجرایی با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد ایران ،نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان،نماینده بنیاد شهید ، مدیر کل و اعضاء صاحب نظر و خبره در اداره کل استاندارد استان اصفهان برگزار گردید.
محمود فرمانی با اعلام این خبر گفت:
این افراد در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 99 پذیر فته شده اند و امروز برای مصاحبه های فنی تخصصی، روانشناسی و بررسی مدارک علمی و پژوهشی به این اداره کل مراجعه کرده اند.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان تصریح کرد :در مجموع 7 نفر آقا و 7 نفر خانم در رشته های حقوق، مهندسی مکانیک مهندسی عمران،مهندسی شیمی و پتروشیمی  برای استخدام در عنوان کارشناسی حقوقی و کارشناس نظارت بر اجرای استاندارد پذیرفته شده اند که پس از انجام مصاحبه های تخصصی و عمومی  و طی مراحل گزینش  5 نفر بعنوان نفرات نهایی جذب اداره کل استاندارد اصفهان  خواهند شد .

سایر تصاویر: