دسترسی سریع

اصفهان پیشتاز در استاندارد سازی طلا

به گزارش روابط عمومی:

محمود فرمانی در حاشیه بازدید از غرفه اداره کل استاندارد استان در نمایشگاه بین المللی  طلا و جواهرات اصفهان گفت: استاندارد سازی طلا از اقدامات موثر در راستای حفظ حقوق مصرف کننده بوده که توسط سازمان ملی استاندارد ایران  در سطح ملی و به تبع آن اداره کل استاندارد اصفهان در سطح استان  انجام می شود.

مدیرکل استاندارداستان تصریح کرد:

علاوه بر نظارت بر واحدهای تولیدی، کارشناسان این اداره کل با مراجعه به مراکز عرضه و نمونه برداری و آزمون از مطابقت عیار مصنوعات فلزات گرانبها با استانداردهای مربوطه اطمینان حاصل می کنند.

دبیر شورای استاندارد استان  اظهار داشت: نمایشگاهها فرصت مناسبی جهت آشنایی مردم با توانمندیهای صنعتگران داخلی هستند.

در پایان مدیر کل استاندارد استان اصفهان بیان کرد:با توجه به اینکه کارگاههای طلا که تحت پوشش این اداره کل میباشند دارای کد بوده که با حرف E و یک عدد شناسایی می شوند لذا به شهروندان ی توصیه می شود   در هنگام خرید طلا به کد درج شده برروی آن دقت نمایند.

گفتنی است هم اکنون 500 کداستاندارد برای کارگاه های طلا در استان اصفهان معتبر می باشد.