دسترسی سریع

رویدادهای مهم

کارگاه آموزشی اصول رعایت بهداشت در واحدهای صنایع غذایی

احتراما به استحضار میرساند  کارگاه آموزشی"اصول رعایت بهداشت در واحدهای صنایع غذایی در روز دوشنبه مورخ 1400/6/15 بصورت مجازی و آنلاین برگزار می شود.