دسترسی سریع

اخبار استان

صدور بیش از 1800 تائیدیه آسانسور توسط اداره کل استاندارد استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی: سومین کمیسیون فنی آسانسور در سال جاری درمحل سالن کنفرانس اداره کل استاندارد استان برگزار گردید.

محمود فرمانی در ابتدای این جلسه کمیته فنی آسانسور اظهار داشت با توجه به تعداد مجتمع های بلندمرتبه مسکونی، تجاری و ساختمان‌های خصوصی و دولتی که در استان ساخته شده است ومیزان تردد و جایجایی آنها می بایست استانداردسازی آسانسورها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

دبیر شورای استاندارداستان گفت: آسانسورها در عین حال که وسیله‌ای برای تسهیل در جابجایی افراد محسوب می‌شوند واگر در ساخت و نصب آنها استاندارد‌ها رعایت نشود، می‌تواند سلامت و ایمنی کاربران را به خطر بیاندازد.

مدیر کل  استاندارد استان تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد همه آسانسور های نصب شده بایستی دارای گواهی نامه تاییدیه ایمینی استاندارد باشند  و شهرداری ها نیز می بایست پس از دریافت این تائیدیه پایان ساخت را برای مالکین ساختمان ها صادر نمایند.

محمود فرمانی در پایان گفت: در هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ تعداد ۱89۲ تاییدیه آسانسور توسط اداره کل استاندارد استان اصفهان صادر گردیده است.