دسترسی سریع

پاسخگویی مدیرکل استاندارد اصفهان به شهروندان از طریق سامانه سامد - تلفن 111

به گزارش روابط عمومی
مهندس محمود فرمانی مدیر کل استاندارد استان اصفهان روز چهارشنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 12 الی 13 از طریق سامانه سامد استانداری اصفهان با تلفن 111 بصورت مستقیم پاسخگوی عموم شهروندان عزیز خواهد بود.