دسترسی سریع

جلسه مشترک مسئولین اداره کل استاندارد استان اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان جهت استقرار کمیته فنی متناظر TC133 ( اندازه پوشاک) در دانشکده نساجی

به گزارش روابط عمومی:

معاون استاندارد سازی و آموزش و رئیس اداره تدوین  اداره کل استاندارد استان اصفهان با رییس، معاون پژوهشی،  مسئول تحصیلات تکمیلی و اساتید دروس تخصصی پوشاک دانشکده نساجی  دانشگاه صنعتی استان جلسه ای مشترک برگزار نمودند.

در این نشست در ارتباط با استقرار کمیته فنی متناظر TC133  در دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی  بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدا مستاجران پیرامون اهمیت توجه به استاندارد، بویژه در زندگی روزمره مردم مطالبی را ارائه نمود و تصریح کرد:

 این اداره کل با استفاده از ظرفیتهای تخصصی  دانشگاه ها و مراکز علمی سعی  دارد به سهم خود در ارتقاء کیفی تدوین استاندارد های ملی تاثیر گذار باشد.

در ادامه مهرورزان رئیس اداره تدوین  که دبیری این کمیته را به مدت شش سال بر عهده داشت، پیرامون عملکرد و فعالیتهای انجام شده توسط کمیته فنی متناظر TC133 گزارشی ارائه کرد .

وی اظهار داشت : در این مدت دانشکده نساجی در زمینه امور اجرایی و اظهار نظر در مورد استانداردهای بین المللی و همچنین تدوین تعداد ۹ استاندارد ملی مربوط به کمیته فنی ایزو همکاری های خوبی با این اداره کل داشته است  .

درپایان ایزدان رئیس دانشکده نساجی ، در مورد سند راهبردی نساجی و پوشاک و آینده صنعت پوشاک در استان اصفهان مطالبی را بیان کرد .

 در انتها پیشنهاداتی در زمینه  تعیین مکان دبیرخانه این کمیته و نیز معرفی دبیر، رئیس، نایب رئیس و سایر اعضا کمیته فنی متناظر TC133  مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.