دسترسی سریع

کسب رتبه شایسته تقدیر ستاد اقامه نماز اداره کل استاندارد استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی: بنابر نظر هیئت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان اصفهان و بر اساس طرح نظام جامع برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال 99 پس از بررسی مدارک و مستندات مربوط به ارزیابی عملکرد شورای اقامه نماز،  اداره کل استاندارد استان اصفهان بعنوان دستگاه برتر انتخاب گردید.

بر همین اساس از محمود فرمانی رئیس و رضا رضایت دبیر شورای اقامه نماز اداره کل استاندارد استان اصفهان با اهدا لوح، تقدیر بعمل آمد.

گفتنی است از سال 96 تاکنون این اداره کل رتبه شایسته تقدیر رادر این زمینه کسب نموده است.