بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
پنجشنبه 3 بهمن 1398   12:59:35
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 3 بهمن 1398 12:58:20

معرفی مدیر کل

 


نام و نام خانوداگی : غلامحسین شفیعی
سوابق تحصیلی: لیسانس فیزیک – ریاضی - الکترونیک از دانشگاه عثمانیه هندوستان
سوابق اجرائی :
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس، کارشناس امور استاندارد،  1365-1377
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس، کارشناس مسئول و سرپرست بخش فلزی و ساختمانی، 1377-1382
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس، معاون اداره کل، 1382-1383
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس، سرپرست اداره کل، 1383-1384
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس، مدیر کل، 1384-1391
تعاونی مسکن صنایع و معادن فارس، مدیر عامل، 1366
.