بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
پنجشنبه 3 بهمن 1398   11:09:47
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 3 بهمن 1398 10:27:11

دفاتر پیشخوان دولت

1- بهارستان - خیابان فرشته - بعد از مجتمع فرشته - نبش گذر رحمت - دفتر پیشخوان دولت به شماره  72131038
آقای قربانی  – شماره تلفن : 36830920
2- اتوبان شهید چمران -کیلومتر اول بلوار بعثت -ایستگاه سپاهان- دفتر پیشخوان دولت به شماره 72131074
خانم فتاحی-شماره تلفن : 35680775
 
خدمات واگذار شده
فرآیند ثبت در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد و دریافت شناسه کاربری و رمز عبور
.