بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
پنجشنبه 3 بهمن 1398  
اطلاعیه ها و بخشنامه هابيشتر
1397/2/5 چهارشنبه
آگهي استانداردهاي اجباري تجهيزات الكتريكي پزشكي
با سلام واحترام
به پيوست آگهي هاي اجراي اجباري استاندارد هاي ملي ايران كه در ذيل آمده است، جهت استحضار و بهره برداري هاي لازم ايفاد مي گردد.

دانلود تصویر پیوست


.