بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
دوشنبه 30 دي 1398  

اخبار

1398/5/14 دوشنبه
پلمب 75 تجهیز بازی غیر استاندارد توسط اداره کل استاندارد استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی:

با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت کودکان و نوجوانان در هنگام استفاده از وسائل نصب شده در شهربازیها کارشناسان حقوقی  این اداره کل طی انجام  بازرسی دوره ای از  پارک و زمین های بازی  شهر اصفهان  تعداد 75 تجهیز  را بعلت عدم انطباق با استانداردهای ملی پلمب نمودند.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت:طبق برنامه ریزیهای انجام شده قبل ازشروع فصل تابستان، از شهربازیها و مکانهای پرجمعیت پارک  بازی، بازرسیهای فنی بعمل آمد ودر مجموع  75 تجهیز از 25 مجموعه پلمب  و 3 واحد نیز اخطار حقوقی دریافت کردند.

آقای مهندس شفیعی اظهار نمود: هم اکنون 15 زمین بازی  پس از رفع موارد عدم انطباق مجوز گرفته و مجددا شروع به فعالیت نمودند.

وی درادامه گفت :شرکتهای تائید صلاحیت شده  این اداره کل پس از انجام بازرسیهای دوره ای برای هر تجهیز گواهینامه یکساله صادر میکنند که نشان از صحت و ایمنی عملکرد آن دستگاه دارد  .   

مهندس شفیعی اعلام داشت: در حیطه وظایف  خود و در مواردی که مستقیم با سلامت و ایمنی مردم  مرتبط است بصورت جدی، نظارت وطبق  قانون عمل خواهیم کرد  .


نسخه قابل چاپ
.