بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
چهارشنبه 29 خرداد 1398  

اخبار

1397/12/15 چهارشنبه
تقدیراز مدیر کل استاندارد استان اصفهان در کنفرانس ملی جوش و آزمونهای غیر مخرب

به گزارش روابط عمومی:

نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و آزمونهای غیر مخرب با هدف ارائه آخرین دستاوردها و پژوهش های صنعت جوش ، بررسی چالشها و مشکلات  و فراهم کردن زمینه همکاری بین متخصصین این حوزه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان برگزار گردید.

در این کنفرانس که باحضور اساتید دانشگاههای مختلف، نهادها و ارگانهای دولتی و شرکتهای خصوصی  تشکیل گردید از مدیرکل استاندارد استان اصفهان به جهت همکاری و  مشارکت فعال درارائه پیشنهادات سازنده بعنوان پیشگام کیفیت تقدیر و تشکر بعمل آمد.

آقای مهندس شفیعی مدیر کل استاندارد استان اصفهان در این همایش اظهار داشت:

اداره کل استاندارد استان اصفهان در راستای ارتقاء سطح کیفی کالا و خدمات تمام توان خود را بکار گرفته و با سازمانها و ارگانهایی که در اینخصوص خواستار مشورت و نظر کارشناسی  میباشند  همکاری لازم را خواهد کرد.

 در پایان این همایش  مقاله  های برگزیده توسط محققین و پژوهشگران ارائه گردید.


نسخه قابل چاپ
.