بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
دوشنبه 6 خرداد 1398  

اخبار

1397/10/8 شنبه
بررسي 53 پرونده در كميته تائيد صلاحيت مديران كترل كيفيت اداره كل استاندارد استان اصفهان

به گزارش روابط عمومي :

كميته تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي در محل دفتر مديريت تشكيل گرديد.

در اين جلسه كه با حضورمدير كل استاندارد استان و معاونت استاندارد سازي و آموزش و ساير اعضاء تشكيل گرديد،  53  پرونده مربوط به مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي مورد بررسي قرار گرفت.

آقاي مهندس دولتشاهي با اعلام اين خبر گفت:

در اين جلسه پس از اظهار نظرهاي كارشناسي  صلاحيت 27  نفر از مديران كنترل كيفيت مورد تائيد قرار گرفت .

معاونت استانداردسازي و اموزش اذعان داشت :  2 استعفا از 26 استعفا رسيده به دفتر تائيد صلاحيت به بدليل شرايط واحد مخالفت و مابقي مورد موافقت قرار گرفت .

وي در پايان گفت:

با صدور پروانه تائيد صلاحيت 1 نفر از مديران كنترل كيفيت موافقت و پروانه تائيد صلاحيت 2 نفر ديگر پس از ارائه تعهد نامه از طرف مدير عامل و مدير كنترل كيفيت صادر خواهد شد.

همچنين پروانه تائيد صلاحيت ساير اسامي پس از گذراندن دوره كارآموزي مورد تائيد و مرتبط صادر خواهد شد.


نسخه قابل چاپ
.