بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
چهارشنبه 29 خرداد 1398  

اخبار

1397/10/6 پنجشنبه
برگزاري دوره آموزشي استاندارد سازي و آشنايي با قوانين ومقررات جديد سازمان ملي استاندارد
به گزارش روابط عمومي:
با توجه به تصويب قانون تقويت وتوسعه نظام  استاندارد سازي در مهرماه سال 96توسط مجلس شوراي اسلامي و لزوم اجراي آن ،  هماهنگي بين سازمان ملي استاندارد ايران و دستگاههاي مرتبط با اين قانون ضروري به نظر ميرسد.    
درهمين راستا اداره كل استاندارد استان اصفهان دوره آموزشي دو روزه اي با هدف آشنايي با قوانين ومقررات جديد در محل سالن اجتماعات اداره كل برگزار نمود.
دراين جلسه كه اعضاي كارگروه هاي شوراي فني استان ،معاونين فني وكارشناسان مربوطه از كليه دستگاه هاي اجرايي استان حضور داشتند، در مورد قوانين جديد ،وظائف و فعاليتهاي اداره كل استاندارد ،شركت هاي بازرسي و نمونه برداري و آزمايشگاههاي همكار و نحوه تدوين استاندارد هاي ملي  توضيحاتي ارائه شد.
آقاي مهندس شفيعي مدير كل استاندارد استان اصفهان اظهار داشت:  توجه به استانداردها موجب حفظ منافع مصرف كننده و توليد كننده مي باشد و لازمه اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي و حضور در بازارهاي رقابتي دقت نظر به استانداردهاي ملي و بين المللي است.
 

نسخه قابل چاپ
.