بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 1 ارديبهشت 1398  

اخبار

1397/8/14 دوشنبه
برگزاري اولين دوره آموزشي آشنايي با روش اجرايي آزمايشگاه هاي همكار توسط اداره كل استاندارد استان اصفهان
با توجه به اينكه آزمايشگاههاي همكاربعنوان بازوي اجرايي سازمان ملي استاندارد محسوب ميشوند وبا عنايت به ابلاغ روش اجرايي صدور تمديد،تعليق وابطال گواهينامه تائيد صلاحيت آزمايشگاه همكار، اولين دوره آموزشي آشنايي با اين دستورالعمل  براي مديران آزمايشگاه همكار استان اصفهان برگزار گرديد.

در اين دوره يك روزه بيش از 110 آزمايشگاه در زمينه هاي صنايع غذايي ، شيمي و ساختماني شركت كرده و با روش اجرايي جديد آشنا شدند.آقاي مهندس مستاجران  رئيس تائيد صلاحيت اداره كل استاندارد استان اصفهان ضمن تشريح ضوابط و الزامات از تمام آزمايشگاه ها خواست تا طبق روش جديد عمل نمايند .

در پايان پس از برگزاري آزمون براي شركت كنندگان گواهي پايان دوره صادر گرديد.

نسخه قابل چاپ
.