بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 4 فروردين 1398  

اخبار

1397/7/9 دوشنبه
بررسي 16 پرونده در كميته تائيد صلاحيت اداره كل استاندارد استان اصفهان
به گزارش روابط عمومي :
ششمين كميته تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي در محل سالن اجتماعات اداره كل برگزار گرديد.
در اين جلسه كه با حضورمعاون استاندارد سازي و آموزش – مسئول اداره اجراي استاندارد صنايع غير فلزي و فلزي – مسئول امور حقوقي –   نمايندگان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي – صنعت، معدن و تجارت و تشكيل گرديد  16 پرونده مورد بررسي قرار گرفت كه تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
  1. مقرر گرديد 12 نفر از مديران كنترل كيفيت پس از تائيد تجربه كاري توسط كارشناسان ذيربط اداره كل  تائيد صلاحيت شوند.
  2. بعد از بررسي مستندات و مدارك، صلاحيت 1 نفراز مديران كنترل كيفيت  تائيد شد  .
  3. پرونده 1 نفر از مديران كنترل كيفيت تجديد نظر و پروانه تائيد صلاحيت نامبرده تا پايان سال جاري تعليق گرديد.
  4. صلاحيت 1 نفر به دليل عدم ارائه سابقه كار و بيمه مورد تائيد قرار نگرفت.
همچنين در پايان با استعفا 1 نفر از مديران كنترل كيفيت موافقت گرديد .

نسخه قابل چاپ
.