بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 4 فروردين 1398  

اخبار

1397/5/8 دوشنبه
برگزاري ششمين كميته فني وتخصصي آسانسور در اداره كل استاندارد اصفهان
به گزارش روابط عمومي:

ششمين كميته فني وتخصصي آسانسور با حضور مدير كل استاندارداصفهان ونمايندگان  سازمان صنعت معدن تجارت، سنديكاي آسانسور و شركت هاي بازرسي در محل سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار گرديد.

اين جلسه با محوريت بررسي عدم انطباق هاي بازرسي آسانسور، خاصه موضوع تعيين تكليف در مورد كاربردسيم بكسل هاي با قطر كمتر از 8 ميليمتر ، ارتفاع مسير هاي تردد  و فضاي كاري  زير 180 سانتي متر( را ه پله ها و موتورخانه) تشكيل و تصميمات لازم  اتخاذ گرديد.

در همين خصوص طبق استاندارد 1-6303 و بر اساس بررسي هاي كارشناسي انجام گرفته ، حداقل ارتفاع جهت فضاهاي كاري  براي ساختمانهايي كه پروانه ساختماني  آنها مربوط به قبل از تاريخ  21/12/96 باشد ، 175 سانتي مترتعيين گرديد.

همچنين براي درخواستهاي بازرسي كه از تاريخ 21/اسفند/96 به بعد ثبت شده است فقط سيم بكسلهاي بالاي 8 ميلي متر مورد پذيرش خواهد  بود.

در پايان اين جلسه آقاي مهندس شفيعي مدير كل استاندارد اصفهان از شركتهاي بازرسي خواست تا با توجه به اهميت حفظ ايمني و سلامت مردم با دقت هرچه بيشتر استاندارد سازي وبازرسي  از آسانسورها را انجام دهند.

نسخه قابل چاپ
.