بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 4 فروردين 1398  

اخبار

1397/4/3 يكشنبه
پلمب 13 واحد توليدي مصالح ساختماني غير استاندارد توسط اداره كل استاندارد استان اصفهان
به گزارش روابط عمومي :
كارشناسان اداره كل استاندارد استان اصفهان  در راستاي انجام وظائف نظارتي و اجرائي خود اقدام به پلمب خط توليد  2 واحد شن و ماسه و 6 واحد توليدي آجر غير استاندار نمودند.
امين الرعايا مسئول اداره حقوقي  استاندارد اصفهان با اذعان اين مطلب افزود:
با توجه به اهميت مصالح ساختماني در طول عمر ساختمان و در راستاي حمايت از حقوق مصرف كننده واحد حقوقي اين اداره كل بطور جدي با توليد كنندگان مصالح ساختماني غير استاندارد برخورد نموده  كه در همين راستا خط توليد  5 كارگاه موزائيك سازي نيز توقيف و پلمب و پرونده متخلفين به مراجع قضايي ارجاع گرديد.

نسخه قابل چاپ
.