بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 4 فروردين 1398  

اخبار

1397/3/28 دوشنبه
بررسي 116 پرونده در سومين كميته علائم اداره كل استاندارد استان اصفهان در سال 97
به گزارش روابط عمومي :
سومين جلسه كميته علائم با حضور معاونت ارزيابي انطباق و مسئولين و كارشناسان ذيربط در محل سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار گرديد.
در اين جلسه 65 فقره پرونده مربوط به مصالح ساختماني  ، 17 مورد صنايع غذايي ، 27 فقره مربوط به صنايع فلزي ، 3 مورد مربوط به صنايع شيميائي  ،2 فقره صنعت نساجي و 2 مورد هم مربوط به معيار مصرف انرژي مورد بررسي قرار گرفت .
كارشناسان پس از بررسي مستندات و گزارشهاي بازرسي در مجموع با صدور 23 پروانه كاربرد علامت استاندارد و 13 مجوز توليد  موافقت نمودند .
گفتني است با رفع تعليق 4 واحد توليدي بعلت رفع نواقص  وفراهم  كردن شرايط استاندارد موافقت بعمل آمد.

نسخه قابل چاپ
.