بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 4 فروردين 1398  

اخبار

1397/3/14 دوشنبه
برگزاري دوره آموزشي ويژه بازرسين آسانسور ،توسط اداره كل استاندارد استان اصفهان
با توجه به اينكه  هم اكنون درغالب مراكز دولتي و خصوصي از آسانسورها استفاده ميشود و ازسال 85نيز اين دستگاه ، مشمول قوانين و مقررات استاندارد اجباري شده، لذا اين اداره كل در استاي حفظ ايمني و سلامت شهروندان اقدام به تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي نموده تا با انجام بازرسي هاي دوره اي كيفيت و ايمني آسانسورها را كنترل نمايند.
آقاي مهندس شفيعي مديركل استاندارد با اشاره به  آمار 70 درصدي از آسانسورهاي غير استاندارد  كه اغلب آنها قبل از سال 85 در ساختمانهاي مختلف نصب شده اند اظهار داشت:  مالكان ساختمانهاي جديد براي خريد و نصب آسانسور به شركتهاي داراي گواهينامه معتبر مراجعه كنند تا با  مشكلات فني مواجه نشوند .
وي در پايان اظهار داشت: اين اداره كل  جهت تسريع در امر استاندارد سازي آسانسور اقدام به برگزاري دوره آموزشي ويژه بازرسين جديد شركتهاي تائيد صلاحيت شده نمود كه پس از آزمون كتبي براي پذيرفته شدگان گواهينامه  آموزشي صادر گرديد.

نسخه قابل چاپ
.