بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 4 فروردين 1398  

اخبار

1397/2/22 شنبه
تشكيل جلسه هيات ارزياب براي تمديد پروانه شركت هاي بازرسي كالا در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومي :

در راستاي اصل 44   قانون اساسي و  برون سپاري فعاليتهاي تصدي گري  و نظارت بر حسن فعاليت هاي واگذار شده  جلسه هيات ارزياب  اداره كل استاندارد استان اصفهان تشكيل گرديد.

اين جلسه كه با حضور مدير كل محترم استاندارد؛ رييس اداره تاييد صلاحيت و رييس اداره صادرات و واردات ؛ نمايندگان سازمان صنعت معدن تجارت؛ اتاق بازرگاني؛ اداره كل گمرك و نماينده مجمع امور صنفي استان اصفهان در محل سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار گرديد مدارك و مستندات مربوط  به تمديد پروانه بازرسي كالا براي چها ر شركت : معيار گستر زاينده رود ؛ معيار گستر نقش جهان ؛ كيفيت آفرينان نوانديش و شركت آزمون پرتوي غرب مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت. هيات ارزياب در خصوص بندهاي 9؛ 10؛ 11و 12 جدول ارزيابي نظر خود را اعلام نمود و پروانه هر 4 شركت  با دامنه قبلي مجددا" تمديد شد.


نسخه قابل چاپ
.