بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
پنجشنبه 22 آذر 1397  

اخبار

1396/10/13 چهارشنبه
برگزاري دوره آموزشي آشنائي با نحوه تدوين استانداردهاي ملي ايران توسط اداره كل استاندارد استان اصفهان
به گزارش روابط عمومي :
با توجه به اينكه استاندارد هاي ملي بعنوان دستورالعملي براي  بهبودارائه  خدمات وارتقاء كيفيت   محصولات توليد داخل ميباشد لذا اين اداره كل براي 50 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ، مديران كنترل كيفيت  واحدهاي توليدي و كارشناسان استاندارد،  دوره آموزشي آشنائي با نحوه تدوين استاندارد ملي ايران و آئين نگارش تدوين مطابق با استاندارد شماره 5 ، رادر محل سالن اجتماعات برگزار نمود. 
در انتها ي دوره نيز  از شركت كنندگان آزمون گرفته شد و براي قبول  شدگان گواهينامه صادر گرديد.

نسخه قابل چاپ
.