بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
پنجشنبه 22 آذر 1397  

اخبار

1396/10/2 شنبه
پلمپ واحد هاي توليدي متخلف توليد كننده روغن موتور وضد يخ غير استاندارد توسط اداره كل استاندارد استان اصفهان
به گزارش روابط عمومي:
با توجه به فرارسيدن فصل سرما و مصرف ضديخ خودرو ، اداره كل استاندارد استان اصفهان با انجام بازرسيهاي ويژه سعي در كنترل بازرار عرضه و واحدهاي توليدي دارد .در همين راستا كارشناسان اين اداره كل،   يك واحدتوليد كننده روغن موتور  و يك واحد توليدي ضديخ  غير استاندارد را پلمب و انبار  آنها را توقيف كردند.
آقاي مهندس شفيعي  با اعلام اين خبر افزود:  شهروندان محترم به جهت اينكه متضرر  خسارت مالي نشوند بهتر است كه در هنگام خريد روغن موتور و ضديخ  به نشان ملي استاندارد ايران بر بروي  بسته بنديهاي  آن دقت نموده و در صورت مشاهده  هرگونه تخلف موارد را به واحد حقوقي اين اداره كل اطلاع دهند.
 

نسخه قابل چاپ
.