بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
پنجشنبه 22 آذر 1397  

اخبار

1396/9/28 سه شنبه
هشدار: بد افزار صنعتی TRITON یا TRISIS
به گزارش واحد فناوری اطلاعات اداره کل استاندارد استان اصفهان به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا استان اصفهان با توجه به انتشار بد افزار صنعتی TRITON یا TRISIS در برخی از نقاط جهان و احتمال آلودگی سیستم های صنعتی استان به بدافزار اشاره شده به پیوست برخی از راهکارهای موثر در مقابله با این بدافزار جهت اطلاع و اقدام لازم ارائه می گردد.
شایان ذکر است این بد افزار سعی در آسیب رسانی به زیرساخت شبکه صنعتی از طریق دستکاری و غیرفعال نمودن سیستم کنترل ایمنی فرآیند دارد.

دانلود فایل پیوست (راهکارهای مقابله)
فايل هاي مربوطه :
TRISIS.pdf708.984 KB

نسخه قابل چاپ
.