بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
پنجشنبه 22 آذر 1397  

اخبار

1396/9/26 يكشنبه
برگزاري جلسه هماهنگي با شركتهاي بازرسي تائيد صلاحيت شده در اداره كل استاندارد استان اصفهان

در راستاي اجراي اصل 44 و  انجام واگذاري فعاليتهاي تصدي گري دولت به بخش خصوصي اين اداره كل در سالهاي اخير برخي از  از كارهاي خود را به شركتهاي تائيد صلاحيت شده واگذار نموده است.

بهمين منظور و به  جهت بهبود ارائه خدمات و انجام هماهنگيهاي لازم،   جلسه اي با هدف بررسي روش اجرائي تجديد نظر شده صدور ، تمديد ، تعليق و ابطال  در سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار گرديد.

دراين جلسه كه با حضور معاونت ارزيابي انطباق اداره كل  و  مديران و كارشناسان  تشكيل شد، در رابطه با مشكلات و مسائل نمونه برداري و بازرسي  از واحدهاي تحت پوشش بحث و تبادل نظر گرديد.

  خانم مهندس شيري  با اشاره به اينكه  شركتها ي بازرسي بعنوان بازوي اجرائي اداره كل استاندارد   در حفظ و ارتقا كيفيت محصولات  توليدي نقش مهمي ايفا ميكنند، از مديرا ن آن درخواست كرد كه با همت و دقت بيشتري  وظائف محوله خود را انجام دهند .  


نسخه قابل چاپ
.