بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
پنجشنبه 21 فروردين 1399  

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

1397/2/5 چهارشنبه
آگهي استانداردهاي اجباري تجهيزات الكتريكي پزشكي
با سلام واحترام
به پيوست آگهي هاي اجراي اجباري استاندارد هاي ملي ايران كه در ذيل آمده است، جهت استحضار و بهره برداري هاي لازم ايفاد مي گردد.

دانلود تصویر پیوست


بيشتر
.