بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
پنجشنبه 21 فروردين 1399   14:18:12
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 21 فروردين 1399 11:11:10
مدیر کل

غلامحسین شفیعی

مدیر کل استاندارد استان اصفهان

معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

محمدرضا رضایی - داخلی 2217

معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

معاونت ارزیابی انطباق

مهشید شیری - داخلی 2222

معاون ارزیابی انطباق

اداره امور مالی
اداره توسعه منابع انسانی ، بودجه و برنامه ریزی

حجت اله ایوبی زاده - داخلی 2255

مسئول اداره منابع انسانی ، بودجه و برنامه ریزی

اداره امور آزمایشگاه ها

حسین پوری رحیم - داخلی 2221

مسئول اداره امور آزمایشگاه های صنایع فلزی

شاهین حسینی - داخلی 2212

مسئول اداره امور آزمایشگاه های صنایع غیر فلزی

اداره نظارت بر اجرای استاندارد

مجتبی دهقانی - داخلی 2293

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی

معصومه نکوئی - داخلی 2291

مسئول اداره نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی

اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

-

رییس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

معاونت استاندارد سازی و آموزش

رضا دولتشاهی - داخلی 2281

معاون استاندارد سازی و آموزش

اداره های شهرستانی
اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد
اداره امور آموزش و ترویج استاندارد

مینا شریعتی فر - داخلی 2238

رئیس اداره امور آموزش و تدوین استاندارد

اداره استاندارد شهرستان کاشان

غلامحسین بخردی - تلفن 55547041

معاون مدیر کل و رئیس اداره استاندارد شهرستان کاشان

نمایندگی استاندارد شهرستان گلپایگان

حمیدرضا امینی - تلفن 57242040

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان گلپایگان

حوزه مدیر کل

رضا رضایت - داخلی 2216

مسئول دفتر مدیر کل

محمود کثیرزاده - داخلی 2255

مسئول روابط عمومی

حمید راستگویی - تلفن 36500142

مسئول آزمایشگاه مستقر در گمرک اصفهان

اداره امور حقوقی ، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت
اداره اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
اداره حراست

مهدی هادی - داخلی 2234

رئیس اداره حراست

.