بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
يكشنبه 4 فروردين 1398   09:45:37
آخرين ويرايش سایت
شنبه 3 فروردين 1398 13:11:26

دفاتر پیشخوان دولت

1-بهارستان – خیابان فرشته – مجتمع تجاری رضا – طبقه دوم – دفتر پیشخوان دولت به شماره  72131038
آقای قربانی  – شماره تلفن : 36811070
2-اتوبان شهید چمران -کیلومتر اول بلوار بعثت -ایستگاه سپاهان- دفتر پیشخوان دولت به شماره 72131074
خانم فتاحی-شماره تلفن : 35680775
 
خدمات واگذار شده
فرآیند ثبت در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد و دریافت شناسه کاربری و رمز عبور
.