بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
دوشنبه 6 خرداد 1398   12:45:59
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 5 خرداد 1398 23:16:34
واحد اجرای استاندارد
 
فرم های بخش اجرای استاندارد
 


واحد آموزش تدوین استاندارد
 
نمونه فرم های کاربردی واحد آموزش
فرم آمار عملکرد آموزش آزمایشگاههای همکار (پس از تکمیل به esfahan-it@isiri.org.ir ارسال شود)
فرم آمار عملکرد آموزش مراکز آموزش همکار (پس از تکمیل به esfahan-it@isiri.org.ir ارسال شود)
مدارک مربوط به دستور العمل انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه
فرم های بخش آموزش و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
منابع آزمون مدیران کنترل کیفیت
مدیران کنترل کیفیت نمونه


واحد تأیید صلاحیت
 
فرم های تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
مدارک مورد نیاز برای متقاضیان شرکت های بازرسی کالا جهت نمونه برداری و بازرسی کالا داخل کشور
فرم های مورد نیاز برای متقاضیان تسهیلات بانکی
مدارک مورد نیاز و نحوه صدور یا تمدید پروانه کارشناس استاندارد حقوقی


واحد واردات و صادرات
  
.