بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 4 فروردين 1398  
1396/5/10 سه شنبه
بازديد مدير كل استاندارد استان اصفهان از واحدهاي توليدي سرايش و ارشيا الكتريك
به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد استان اصفهان:
آقاي مهندس شفيعي در واحدهاي توليدي سرايش و ارشيا الكتريك حضور يافته و پس از جلسه با مديران  اين دو واحد  و شنيدن مشكلات و موانع توليد  از خطوط توليد و آزمايشگاههاي آنها بازديد بعمل آورد. وي با شاره به شعار اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال  اذعان كرد واحدهاي توليدي با برنامه ريزي دقيق و رعايت استاندارد   و ارتقاء كيفيت محصولات خود، ميتوانند ضمن كسب بازار داخلي  به بازاراي منطقه اي ورود پيدا كنند. آقاي شفيعي  گفت: توليد كنندگان داخلي ما تجربه شرايط دشوار توليد را دارند و با تخصص  و همت  نيروهاي متعهد  ميتوانند محصولات جديد و مورد نياز بازار را تامين و اشتغال لازم را در جامعه ايجاد كنند. در پايان مدير كل استاندارد استان اصفهان اظهار داشت: مسئولين سازمان ملي استاندارد  با تمام توان از توليد ملي استاندارد و كيفيت حمايت لازم را بعمل مي آورند.

نسخه قابل چاپ
.