بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
جمعه 1 شهريور 1398  
1397/9/12 دوشنبه
بررسي 36 پرونده در كميته فني تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي اداركل استاندارد استان اصفهان
كميته فني تائيد صلاحيت آزمايشگاهاي همكار روز سه شنبه مورخ 10/09/97 باحضور آقاي مهندس شفيعي مدير كل استاندارد استان اصفهان و ساير اعضاء در محل اداره تاييد صلاحيت برگزارگرديد.
در اين جلسه كه با هدف بررسي درخواست صدور و تمديد پروانه هاي تائيد صلاحيت استان تشكيل گرديد   36 فقره پرونده در زمينه هاي مختلف از جمله مصالح ساختماني، مكانيك و فلزشناسي ، نساجي  و صنايع غذايي مورد برسي قرار گرفت  كه با تمديد 25 پروانه  پس از استقرار كامل ضوابط و الزامات استاندارد و افزايش اسكوپ 3 آزمايشگاه پس از هماهنگي با مركز ملي تاييد صلاحيت موافقت گرديد.همچنين يك آزمايشگاه در زمينه لوله و اتصالات به دليل گزارش كارشناسي مورد تعليق 3 ماهه قرار گرفت.
عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
.