بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
چهارشنبه 3 بهمن 1397  
1396/4/11 يكشنبه
برگزاري همايش آموزشي GLP با رويكرد بهينه سازي عملكرد آزمايشگاه هاي همكار توسط اداره كل استاندارد اصفهان
در تاريخ 96/04/10 همايش آموزشي تحت عنوان عمليات خوب آزمايشگاهي (GLP) با رويكرد بهينه سازي عملكرد آزمايشگاه هاي همكار توسط ادراه كل استاندارد استان اصفهان (اداره تائيد صلاحيت و اداره آموزش )  در محل تالار بزرگ مهستان واقع در ميدان ارتش برگزار گرديد .  در مجموع 220شركت كننده شامل 170 آزمايشگاه همكار اداره كل و حدود 50 كارشناس رسمي استاندارد در اين دوره شركت نمودند . درابتداي  اين  دوره  مجتبي مستاجران نماينده مدير كل  ورئيس اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي كيفيت  استاندارداصفهان  به بيان تشريح اهداف برگزاري دوره و مطالب متعدد مربوط به ازمايشگاه هاي همكار و سياست هاي اجرايي اداره كل پرداخت و سپس  سرفصل هاي اموزشي  براي مخاطبين ارائه گرديد. 
​شايان ذكر است در پايان ، گواهي آموزشي نيز براي شركت كنندگان دوره صادر مي گردد .  

نسخه قابل چاپ
.