بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
سه شنبه 26 شهريور 1398  
1397/9/27 سه شنبه
رييس دانشگاه جامع علمي كاربردي اصفهان با مدير كل استاندارد استان در محل اداره كل ديدار و گفتگو كردند

در اين ديدار جناب آقاي مهندس شفيعي، مدير كل استاندارد اصفهان، بر لزوم كاربردي كردن آموزش ها و واحدهاي درسي مراكز دانشگاهي در راستاي توانمند سازي دانش آموختگان تاكيد كردند. ايشان با اشاره به اينكه دانشجويان پس از  فارغ التحصيلي اغلب در مراكز توليدي و صنعتي مشغول به كار مي شوند و برخي از آنها به عنوان مديران كنترل كيفيت، به عنوان نمايندگان اداره كل استاندارد مستقر در آن واحد توليدي، مسئوليت توليد فرآورده هاي استاندارد و با كيفيت را در واحدهاي توليدي به عهده دارند، تاكيد كردند هم افزايي علم و عمل در مراكز دانشگاهي نقش موثري در ارتقا دانش اين افراد به عنوان پاسداران كيفيت خواهد داشت. ايشان در ادامه لزوم استفاده از پتانسيل علمي اساتيد اين دانشگاه در جهت رسالت سازمان ملي استاندارد به عنوان متولي تدوين استانداردهاي ملي و بومي سازي استانداردهاي بين المللي را يادآور شدند.

سيد حسن قاضي عسگر رييس دانشگاه نيز در سخناني با اشاره به اينكه اين دانشگاه در نظر دارد همكاري هاي خود را با دستگاه هاي اجرايي خصوصا اداره كل استاندارد به عنوان متولي كيفيت در استان، گسترش دهد گفت: دانشگاه علمي كاربردي اصفهان پاسخگويي به نياز هاي بازار كار و ارتباط مستمر با ارگان ها و نهادهاي استان را در راس برنامه هاي خود قرار داده و از هرگونه درخواست آنها در زمينه تربيت نيروي شاغل متخصص خود استقبال مي كند. ايشان در ادامه اعلام كرد اين دانشگاه ضمن شناسايي آزمايشگاههاي فعال منطقه اي طرح تاسيس آزمايشگاه ملي مهارت را در دستور كار خود قرار داده است.

در پايان ضمن بازديد از آزمايشگاهها و توانمنديهاي اداره كل،  مقرر گرديد طي انعقاد تفاهم نامه اي، همكاري دو جانبه اداره كل و اين دانشگاه در راستاي تدوين استانداردهاي ملي و بين المللي، تربيت دانش آموختگان ماهر، استفاده بيشتر از پتانسيل همكاران اداره كل و آزمايشگاههاي همكار در راستاي اهداف علمي و پژوهشي ارتقا يابد.


نسخه قابل چاپ
.