بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
سه شنبه 26 شهريور 1398  
1397/6/11 يكشنبه
كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجايي سال 97 توسط اداره كل استاندار استان اصفهان
به گزارش روابط عمومي:
در بيست و يكمين جشنواره شهيد رجايي اداره كل استاندارد استان اصفهان در مجموع شاخصهاي اختصاصي و عمومي در گروه توليدي زير بنايي موفق به كسب رتبه برتر  گرديد.
مدير كل استاندارد استان اصفهان با حضور در مراسم گراميداشت هفته دولت  ازآقاي دكتر مهر عليزاده استاندارمحترم اصفهان تنديس و لوح تقدير دريافت كرد .
وي اعلام كرد با برنامه ريزي دقيقي كه در ابتداي سال  انجام گرفت و با همكاري دلسوزانه كاركنان ، اين اداره توانست اغلب اهداف تعيين شده  را پوشش داده و به اين موفقيت بزرگ نائل آيد.
شايان ذكر است در اين مراسم  آقاي امير براتيان و خانم مژگان ميلاجردي بعنوان كارمندان نمونه وفعالان ارزيابي عملكرد اين اداره كل انتخاب و لوح تقدير خود  را از استاندار محترم  دريافت نمودند .

نسخه قابل چاپ
.