بنر اداره کل استاندارد استان اصفهان
زمان ديجيتال
يكشنبه 4 فروردين 1398  
1396/9/29 چهارشنبه
بررسي 65 پرونده در كميته علائم اداره كل استاندارد استان اصفهان
نهمين كميته علائم با حضور آقاي مهندس شفيعي مدير كل استاندارد استان در محل سالن اجتماعات اين اداره كل تشكيل گرديد. در اين جلسه پس از بررسيهاي كارشناسي بر روي   65 فقره پرونده ، با درخواست  30 واحد توليدي جهت صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد  و 12 مورد صدور مجوزموافقت گرديد.شايان ذكر است با توجه به اينكه اداره كل استاندارد ناظر، بر كيفيت محصولات توليدي استان مي باشد  پروانه 7 واحد توليدي بعلت عدم رعايت موازين استاندارد ابطال و 10 مورد پروانه كار برد علامت استاندارد تعليق گرديد. گفتني است بيشترين پرونده دراين كميته مربوط به حوزه سلامت و ايمني بوده است .

نسخه قابل چاپ
.